Protestantse Kerk in Nederland
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
 
Meditatie Meditatie

1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 
4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 
 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.


Het 13de hoofdstuk uit de brief aan de Korintiërs is een bij velen geliefd hoofdstuk. Het is Paulus die, zo rond het jaar 55, deze brief heeft geschreven aan de gemeente  in Korinte.  De stad Korinte was een bloeiende en welvarende havenstad. Een stad waarin veel verschillende mensen woonden met allemaal zo hun eigen achtergrond, geloof en cultuur. Er was grote belangstelling voor  nieuwe spirituele ervaringen. In deze sfeer was het dat Paulus het evangelie bracht. Een vrij grote groep mensen voelde zich aangesproken en samen spraken ze de wens uit om met elkaar de weg van Jezus te gaan. Ze deelden geloof en hoop vanuit de liefde van God die ze herkenden in de mens Jezus. Die in en door Zijn leven mensen liet zien hoe de wereld mooier wordt wanneer je de liefde die uit God is leeft. Die  liet zien hoe het mensen volledig  maakt, heel -  om voor elkaar te leven, elkaar te dragen, met elkaar te lachen en te huilen.  Om vanuit liefde te geloven en te hopen dat het licht het wint. Dat de liefde de grootste is.
 
Maar toch, na verloop van tijd merkten ze dat ze  toch wel erg verschillend waren. Er kwamen scheuren in dat prachtige gevoel van eenheid. Het dagelijks leven kwam in volle hevigheid binnen. Vragen kwamen op als: aan welke regels hebben wij ons wel of niet te houden, wie mogen erbij horen en wie niet. Mogen we verschillend denken of moeten we in alles hetzelfde zijn?  Er ontstonden meningsverschillen, irritaties, allerlei gedoe dat je eigenlijk niet wilt. Niet alleen narigheid was  er, er gebeurden gelukkig ook mooie dingen, alleen haalden die het nieuws niet!
 
Paulus, die in die dagen in  Efeze woonde, hoorde ervan en schreef een brief om raad te geven, om de gemeente in Korinte  te wijzen op datgene wat er werkelijk toe doet. Hoe je samen gemeente kunt zijn met verschillen. Paulus schrijft: Er is maar een ding werkelijk van belang en dat is de liefde- zonder liefde ben je nergens. Je kunt mooie woorden zeggen, prachtige dingen beloven maar als die niet geboren worden vanuit liefde dan klinken ze hol en schel. Heb je er helemaal niets aan. Mocht je denken dat jij er alleen bent- dat jij het alleen recht hebt en alleen jouw mening telt- dan vergis je je – de liefde is namelijk  niet zelfzuchtig, ze kijkt vooral naar de ander. Niet jij met je eigen ikje vooraan maar kijk eerst wat een ander nodig heeft. Lastig, zeker… maar beslist de moeite waard. Baseer je daarbij steeds op de liefde die uit God is, die handen en voeten heeft gekregen in Christus.  Maak je Zijn gezindheid eigen.
  
Ds. Janneke Middeljans-v.d. Weide
 

 
 

terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-09-2018 om 9.30 uur
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.