Protestantse Kerk in Nederland
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
 
Het onze Vader (4) Het onze Vader (4)

Aandacht voor de woorden die je spreekt. Aandacht voor de woorden die door de geschiedenis heen gesproken zijn. Aandacht voor de woorden die zo vaak worden herhaald. Met deze opdracht ging ik aan de slag voor de cursus ‘Het joodse gebed’. Het resultaat verschijnt in vier delen in ‘Onze Kerkbode’. Per regel onderzoek ik wat er gezegd is over de woorden, of wat ik zelf over de woorden te zeggen heb. Om zo het ‘Onze Vader’ woord voor woord bewust te kunnen bidden.

en leid ons niet in verzoeking,

Tot mijn verrassing struikelen veel mensen ook over deze zin. Het was mij eerlijk gezegd nooit eerder opgevallen, maar het kan klinken alsof God ons zou kunnen verzoeken. We vragen immers aan God of Hij ons niet wil verzoeken. Of wil bekoren, zoals de het in de Rooms Katholieke kerk gebeden werd. Of wil beproeven, zoals het in de Nieuw Bijbelvertaling staat. In alle gevallen zou je het kunnen lezen alsof God degene is die beproeft of zelfs verleidt.

Helemaal vreemd is die gedachte niet. Wanneer je bijvoorbeeld denkt aan Genesis 22, het verhaal waarin Abraham de opdracht krijgt zijn zoon te offeren, dan komt God daarin naar voren als Iemand die een mens op de proef kan stellen. In het boek Job is het God die er mee instemt dat het geloof van Job door de duivel zwaar onder druk wordt gezet. Maar beide verhalen laten uiteindelijk ook zien dat God de uitvoering van het kwade beslist niet verlangt.

In het Nieuwe Testament komt God niet als beproever of verleider naar voren. Het is de duivel die Jezus in de woestijn op de proef wil stellen. En in Matteüs 18: 8 en 9 zegt Jezus zelfs dat wanneer je hand, of je voet, of je oog je op verkeerde wegen brengt, je deze moet afhakken of uitrukken. Hoe zou het dan kunnen dat God moedwillig probeert je van de goede weg af te laten dwalen, of om je geloof onder druk te zetten?

Misschien kunnen we er nog op een heel andere manier naar kijken. In de ‘Bijbel in gewone taal’ wordt deze gebedszin namelijk verwoord en uitgelegd als: ‘Help ons om nooit tegen u te kiezen’. Zo krijgt de zin betekenis als een bede waarin we God heel nadrukkelijk vragen om ons te helpen altijd voor Hem te kiezen. 

maar verlos ons van de boze.

In onze tijd lijkt het of we niet meer zo in de duivel geloven. Terwijl de wereld bol staat van de verleidingen, terwijl de mensen er telkens toe in staat blijken om verkeerde keuzes te maken. Als het gaat om het kwaad, als het gaat om de boze, dan kunnen we de Bijbel maar beter serieus nemen. Al is de uitleg die het Paradijsverhaal geeft aan het ontstaan van goed en kwaad misschien niet meer helemaal van deze tijd, niemand kan ontkennen dat er slechte dingen gebeuren in de wereld om ons heen. Daarom is het goed om God telkens opnieuw te vragen of hij ons wil verlossen van het kwaad in de wereld, in anderen en in onszelf.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Het past in de joodse traditie om een gebed af te sluiten met een lofprijzing. In deze laatste paar woorden klinkt na het dankgebed en het smeekgebed een geloofsbelijdenis waaruit een enorm groot Godsvertrouwen spreekt. Aan God behoort het Koninkrijk, aan God behoren de kracht en de heerlijkheid en als het aan God ligt zal alles uiteindelijk goed komen. Voor altijd. Tot in eeuwigheid.

‘Amen’,  dat betekent: ‘Laat het zo zijn.’

Ds Lambert van der Weide

 
Het Onze Vader (3) Het Onze Vader (3)

Aandacht voor de woorden die je spreekt. Aandacht voor de woorden die door de geschiedenis heen gesproken zijn. Aandacht voor de woorden die zo vaak worden herhaald. Met deze opdracht ging ik aan de slag voor de cursus ‘Het joodse gebed’. Het resultaat verschijnt in vier delen in ‘Onze Kerkbode’. Per regel onderzoek ik wat er gezegd is over de woorden, of wat ik zelf over de woorden te zeggen heb. Om zo het ‘Onze Vader’ woord voor woord bewust te kunnen bidden.

Vergeef ons onze schulden

Soms bidden we aan het begin van de dienst een schuldbelijdenis. We maken onszelf er weer even van bewust dat wij als feilbare mensen in het leven staan. Daarbij hoeven de grote woorden van zonde en verzoening niet eens te weerklinken. Ook zonder deze woorden is het goed om te beseffen dat voluit leven niet lukt als je geen fouten durft te maken. Is het goed om te beseffen dat het maken van fouten onvermijdelijk bij het leven hoort.

Of we bij het maken van onvermijdelijke fouten van schulden moeten spreken is een vraag die je daarbij wel zou kunnen stellen. Dat klinkt immers al gauw zwaar en beladen. Maar schuld heeft ook met verantwoordelijkheid te maken. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden. En als we fouten maken dan moeten wij daarvoor de verantwoordelijkheid durven dragen en eenvoudig ‘sorry’ durven zeggen.

Daarbij is het fijn en geruststellend om te beseffen dat wij geloven in een vergevende God. Een God die ons onze fouten niet tot in de eeuwigheid zal aanrekenen, maar die ons zijn liefde wil betonen tot in het duizendste geslacht. Zo lang wij maar durven in te zien dat we fouten hebben gemaakt. Zo lang wij maar bereid zijn om onze fouten waar mogelijk ook te herstellen. En zo lang wij maar blijven getuigen van de liefde van de Heer.

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

Het lijkt of veel mensen lange tijd niet hebben beseft wat de betekenis is van deze bede. Zo sprak ik een keer een man over het ‘Onze Vader’ in de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat op deze plek: ‘zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was’. ‘Dat kan ik niet bidden,’ zei de man. Ik
keek hem niet-begrijpend aan. ‘Dat kan ik niet bidden, want ik zou graag zien dat God mij op een wat hoger niveau vergeeft, dan ik anderen vergeven kan.’ Uiteindelijk is het wel wat God van ons vraagt. Dat wij met elkaar omgaan, zoals we zouden willen dat God met ons omgaat. We moeten voortdurend uitzijn op het goede, op vrede met onze naasten, op verzoening met onze medemens. 

Daarom kende de kerk lange tijd het censura morum voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal. In principe was dat de plek, de kans, om met jezelf en met de ander in het reine te komen voor je aanging aan de tafel van de Heer. Helaas leidde dit fenomeen vaak tot een verkrampte en vreugdeloze avondmaalsviering. In de praktijk van de kerk bleek het moeilijk te zijn om open en eerlijk naast elkaar te staan, zonder elkaar de maat te willen nemen. Bovendien lukt het soms helemaal niet om dingen die zijn misgelopen in het leven weer recht te zetten. Soms zijn anderen wat al te zeer over onze grenzen heen gegaan om hen te kunnen vergeven. Soms zijn anderen niet bereid om de hand die wij naar ze uit willen strekken, ook aan te nemen. Ergens hoop ik wel dat we, wanneer we uit de tijd gaan, een eeuwigheid lang gelegenheid krijgen om alles te herstellen wat hier en nu is mis gegaan. Opdat we pas dan werkelijk in de hemel zullen zijn.

Ds Lambert van der Weide

 
 
 
 

1e Zondag 40 Dagen Tijd
datum en tijdstip 25-02-2018 om 09:30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.