Protestantse Kerk in Nederland
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
 
Nieuws van de kerkrentmeesters Nieuws van de kerkrentmeesters

December  2017

Beste lezers, 

Hierbij weer een aantal zaken die de kerkrentmeesters onder uw aandacht willen brengen.1. Kerkbalans, solidariteitskas en eindejaarscollecte 2018
Op dit moment houdt de werkgroep die gevormd is voor de organisatie van de actie Kerkbalans zich hard bezig met dit onderwerp. Elders in de kerkbode ziet u ook een schrijven en een poster van deze werkgroep. Op de afgelopen gemeentevergadering heeft ook de voorzitter van de kerkrentmeesters hierover een paar heel belangrijke opmerkingen naar voren gebracht. Door middel van enkele grafieken heeft hij duidelijk gemaakt dat de inkomsten voor de VVB (vaste vrijwillige bijdragen), n.l. kerkbalans, solidariteitskas en eindejaarscollecte (die sinds dit jaar zijn samengevoegd) voor 69% wordt opgebracht door de oudere gemeenteleden, te weten sectie 3 en 4. De overige 28% wordt opgebracht door de leden van sectie 2. De kerkrentmeesters hopen dat deze wel erg scheve verhouding in de toekomst wat zal  wijzigen, daar dit voor de toekomst tot grote financiële problemen leidt.   

2. Begroting 2018

Hoewel deze begroting er op het eerste gezicht prima uitziet is dit schijn. Er is namelijk van uit gegaan dat onze gemeente in het jaar 2018 nog geen eigen predikant heeft. Hierdoor hoeft het overgrote deel van het predikant salaris niet te worden betaald. 

Uitgaande van het feit dat er per het jaar 2019 een predikant is aangetrokken voor een deelbetrekking van 80% zien de begrote cijfers voor de komende jaren er als volgt uit:


Uit deze cijfers komt, financieel gezien, een somber beeld naar voren. Ondanks het feit dat er wel redelijke reserves aanwezig zijn en dergelijke negatieve resultaten wel enkele jaren gedragen kunnen worden zal het toch zonder meer duidelijk zijn dat dit niet zo door kan gaan. De inkomsten zullen dus omhoog moeten gaan, anders zal zullen we ons in de toekomst niet eens een 80% predikant meer kunnen veroorloven.

3. De pastorie.
Het lege pand is samen met Ds. V.d.Weide doorgelopen. Het gebouw zag er goed uit. Alleen enkele goten bleken stuk te zijn. Deze zijn inmiddels gerepareerd. Ds. V.d. Weide heeft bij zijn vertrek zijn motormaaier laten staan en deze aan de kerk geschonken. Uiteraard dank hiervoor. Mocht u de komende maanden in de zogenaamde lege pastorie toch mensen zien verbaast u zich hierover dan niet. Het is namelijk gelukt om de pastorie voor ongeveer een half jaar te verhuren. De kerkrentmeesters vinden dit een goede zaak. Het levert enerzijds inkomsten op, en scheelt uitgaven in de vorm van stookkosten. 

4. Rommelmarkt.
Deze is al weer enige tijd achter de rug, maar op de laatste vergadering hebben de kerkrentmeesters deze nog wel geëvalueerd. Ondanks het mooie bedrag blijkt dat de buitenverkoop helaas weinig heeft opgeleverd. Dit kwam zeker niet door de mensen die zich hier hebben ingezet, maar door de kwaliteit van de spullen. Alle medewerkers worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet en de organisatie was prima. Wel wordt er over gedacht om de markt niet om 12:00 uur te stoppen maar wat langer te laten doorlopen.Jan van Noortwijk

(secretaris)

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het kerkrentmeesters beraad

De taken van het kerkrentmeesterberaad zijn o.a.

zorgdragen voor en goed financieel beheer,
zorgdragen voor een goed onderhoud van de onroerende goederen van de gemeente en zorgdragen voor het verwerven van inkomsten voor de gemeente.
Het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen, godsdienst onderwijzer(es) en administratief personeel (boekhouder). 


 

lees meer »
 
Overige Overige

Bank nummer

 

College van kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
p/a Noorderdiep 442, 9521 BP Nieuw Buinen


NL96 RABO 0309 2476 16

lees meer »
 
 
 
 

1e Zondag 40 Dagen Tijd
datum en tijdstip 25-02-2018 om 09:30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.