Protestantse Kerk in Nederland
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters

September 2018
Beste lezers,
 
Hierbij weer de volgende zaken die de kerkrentmeesters graag onder ieders aandacht willen brengen.
 
 1. De pastorie
  Zoals iedereen heeft kunnen zien wordt er in de pastorie door velen gewerkt om de aanpassing hiervan op tijd rond te krijgen.
  Vele vrijwilligers zijn hiermee bezig.
  Ook is een deel van de renovatie uitbesteed.
  Zoals het er nu uitziet zal alles op tijd klaar zijn, zodat onze aankomende predikant en haar partner gebruik zullen kunnen maken van een behuizing die weer geheel voldoet aan de eisen van deze tijd.
  Ik zal hier niet al het werk noemen wat verzet is, dan wel nog verzet zal worden, omdat dit vrijwel onmogelijk is, maar een aantal dingen zijn toch wel zeer de moeite waard om te vermelden.
   
  • Verf- en behangwerk. Dit gebeurt geheel door vrijwilligers en verloopt onder de leiding van Gerrit super. Mogelijk is dit aankomende week geheel klaar. Ook worden nieuwe deurkrukken geplaatst.
  • De badkamer geheel is (wordt) geheel vernieuwd, evenals het toilet.
  • De vlizotrap is gerepareerd.
  • De muur van de garagekamer die een studeerkamer zal worden, wordt nog geïsoleerd door middel van een voorzetwand.
  • De vloer zal nog worden geïsoleerd.
  • Voor in de keuken is een vaatwasser aangeschaft en de planken van de kasten daar zijn vervangen.
  • In de tuin is veel werk verricht door vrijwilligers en andere sponsoren.
Veel dank gaat uit aan allen die aan dit grote project meewerken.
 
 1. Kerkbalans 2018.
  (Onder de noemer kerkbalans valt: Actie kerkbalans, de solidariteitsheffing en de eindejaarscollecte.)
   
  Het is zeer verheugend dat de inkomsten voor het jaar 2018 prima lopen.
  De stand van zaken is momenteel als volgt.
  Er is een bedrag van € 91.030,00 toegezegd, hiervan is al € 57.600.00 van ontvangen.
  Van het toegezegde bedrag voor 2017 is 100% ontvangen, onze dank hiervoor is groot.
  De voorbereiding van de kerkbalans voor 2019 is op dit moment al weer op gang gekomen en we hopen en verwachten dat de toewijding van onze vrijwilligers weer groot is zodat het opnieuw een succes volle actie mag worden.
  Dank aan eenieder namens de kerkrentmeesters.
 2. Toiletgroep Tussendiep.                                                                                                
  Voor de renovatie van deze toiletgroep zijn meerdere offertes aangevraagd.
  Eén hiervan valt redelijk binnen het budget, maar voor het uitvoeren hiervan is ook zelfwerkzaamheid nodig.
  Daar op dit moment het project betreffende de pastorie loopt en hierbij ook beroep gedaan wordt en is op zelfwerkzaamheid wordt het project voor deze renovatie even geparkeerd.
  Het gaat absoluut gebeuren, maar de aanvang hiervan heeft even tijd nodig.
 3. Tussendiep.
  Helaas heeft onze beheerder van het Tussendiep, mevr. Irma van de Zwaag ons laten weten dat zij per 1 september haar dienstverband om persoonlijke reden opzegt.
  Zij heeft ons laten weten dat dit absoluut niets te maken heeft met haar relatie met de kerkrentmeesters.
  Integendeel, zij schrijft dat zij als beheerder een prima tijd heeft gehad.
  Echter, daar haar laatste werkdag op 31 oktober a.s. valt, zijn wij met spoed opzoek naar een:
Nieuwe beheerder (M/V) voor het Tussendiep
 
Het betreft hier een betaalde functie.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van de kerkrentmeesters en de secretaris, te weten
F.Blaakmeer, tel. 0654962885, email:
J.van Noortwijk, tel. 0649912090, email:
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de huidige beheerder, mevrouw I. van der Zwaag, tel. 0622335614
 Hierdoor zijn wij op zoek naar iemand die het administrateur-schap geheel of gedeeltelijk van hem over wil nemen.
 1. Administrateur
Helaas heeft onze administrateur G. van Wattum, aangegeven dat hij stopt met het administrateur-schap.
Daar het bedrijf waar hij voor werkt is overgenomen door een investeringsmaatschappij moet hij nu elke dag naar Zwolle en is hij tot het management benoemd teneinde het nieuwe bedrijf op te zetten.
Ook de komende gezinsuitbreiding zal natuurlijk meer tijd vergen.
Per 3 september gaat zijn nieuwe baan in. Hij laat ons niet zitten en wil wel proberen nog zoveel mogelijk te doen, maar verzoekt ons wel om zo snel mogelijk iemand anders voor hem te vinden.
U kunt zich aanmelden bij de voorzitter of secretaris of bij de penningmeester, mevrouw M.Jansen, tel. (0599)619161, email:
 
Jan van Noortwijk
(secretaris)

 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters

Beste lezers,
Dit keer slechts één onderwerp en wel:
 
De Pastorie
 
Nu er, naar wij allen hopen, weer een predikant in de pastorie komt wonen, dient deze woning behoorlijk aangepast te worden aan de eisen van deze tijd.
De volgend zaken dienen te gebeuren:
 

 • De badkamer moet geheel verbouwd worden.
 • Het toilet moet geheel verbouwd worden.
 • De vlizotrap naar de zolder is kapot. Deze moet worden vernieuwd.
 • De mogelijk nieuwe predikant wil de garagekamer als studeerkamer gebruiken.
  Daar deze heel koud is door het feit dat de muur eensteens is, moet deze worden geïsoleerd.
 • De vloer moet worden geïsoleerd.
 • In de grote slaapkamer moet de wastafel worden verwijderd.
 • Er zijn schimmelplekken geconstateerd. Deze moeten worden aangepakt.
 • Het binnen verfwerk etc. heeft een grote opknapbeurt nodig.
 
Nadat dit alles is uitgevoerd voldoet de pastorie weer aan de huidige eisen.
Nu is het zeker niet de bedoeling dat dit allemaal in eigen beheer wordt uitgevoerd. Technisch gezien zou dat waarschijnlijk niet eens mogelijk zijn.
Echter, in eigen beheer schuren, verven etc. kan wel, en scheelt de kerk toch een behoorlijke hoop geld.
Vandaar hier de volgende oproep:
 
Wie wil in de eerste drie weken van september helpen met binnen schuren, verven etc. van de pastorie?
 
 
Willen vrijwilligers zich aanmelden bij:
 
Fré Blaakmeer, telefoon 0654962885.
Of bij:
Meindert Nijboer, email
 
De kerkrentmeesters hopen op flink wat vrijwilligers, want vele handen maken licht werk.
 
Jan van Noortwijk.
(secretaris)

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het kerkrentmeesters beraad

De taken van het kerkrentmeesterberaad zijn o.a.

zorgdragen voor en goed financieel beheer,
zorgdragen voor een goed onderhoud van de onroerende goederen van de gemeente en zorgdragen voor het verwerven van inkomsten voor de gemeente.
Het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen, godsdienst onderwijzer(es) en administratief personeel (boekhouder). 


 

lees meer »
 
Overige Overige

Bank nummer

 

College van kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
p/a Noorderdiep 442, 9521 BP Nieuw Buinen


NL96 RABO 0309 2476 16

lees meer »
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-09-2018 om 9.30 uur
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.