Protestantse Kerk in Nederland
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters

Oktober 2018
Beste lezers,

Hierbij weer de volgende zaken die de kerkrentmeesters graag onder ieders aandacht willen brengen.
  1. De pastorie
De verbouw en renovatie van de pastorie is gereed en de nieuwe bewoners,
Ds. A. Wouda en haar partner Ds. H. Jonker zijn er ingetrokken.
Geweldig veel vrijwilligers hebben hun best gedaan om de pastorie weer als huis te laten voldoen aan de eisen van deze tijd en het tot een gezellig thuis te maken voor de nieuwe bewoners.
De kerkrentmeesters willen al deze vrijwilligers heel erg bedanken voor al het verrichte werk. De arbeid van deze vrijwilligers heeft natuurlijk voor de kerk financieel het nodige opgeleverd. Als al het door hen gedane werk had moeten worden uitbesteed was de kerk hieraan veel geld kwijt geweest.
Even een paar cijfers:
De verhuur van de pastorie heeft tijdens de leegstand € 6.400,- opgeleverd.
Er is  € 7.600,- geïnvesteerd.
Dit bedrag zou veel hoger zijn geweest zonder de inzet van alle vrijwilligers.
Dit laatste is exclusief de bouwtechnische zaken die de Fa. Paas heeft verricht.
Wij wensen onze nieuwe dominee en haar partner veel geluk in de pastorie.
 
  1. Kerkbalans 2018.
     
(Onder de noemer kerkbalans valt: Actie kerkbalans, de solidariteitsheffing en de eindejaarscollecte.)
 
Het is zeer verheugend dat de inkomsten voor het jaar 2018 prima lopen.
Hierbij een update van de stand van zaken per 1 oktober:
De toezegging voor het jaar 2018 is            € 92.120,50
Betaald hiervan tot nu toe                          € 67.996,98
Nog te betalen                                          € 24.123,52
Dank aan eenieder namens de kerkrentmeesters.
 
  1. Tussendiep
Beheerder
Zoals u weet heeft onze beheerder van het Tussendiep, mevr. Irma van de Zwaag ons laten weten dat zij per 1 september haar dienstverband om persoonlijke reden opzegt.
Haar laatste officiële werkdag is op 31 oktober a.s. en helaas hebben wij nog steeds geen opvolger voor haar kunnen vinden.
Hoewel zij nog enige tijd een deel van haar functie op andere wijze wil voortzetten om ons uit de brand te helpen, begint het toch wel erg nodig te worden om een opvolger te vinden.
Vandaar hier nogmaals de eerder geplaatste oproep, met daarbij de vraag om u heen te kijken en deze functie onder de aandacht te brengen aan personen van wie u denkt dat zij in hierin interesse zouden kunnen hebben.
Het betreft hier een betaalde functie.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van de kerkrentmeesters en de secretaris, te weten
F.Blaakmeer, tel. 0654962885, email:
J.van Noortwijk, tel. 0649912090, email:
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de huidige beheerder, mevrouw I. van der Zwaag, tel. 0622335614
 

Vrouwen van NU in het Tussendiep
In de eerste twee weken van oktober hebben de Vrouwen van NU hun jaarlijkse agrarische dag gehouden vanuit het Tussendiep.
Dat was bepaald geen kleinigheid.
Twee weken lang zijn er 200 dames per dag, drie dagen per week, hier ontvangen.
De dames werden ontvangen met koffie en wat lekkers.
Tussen de middag werd er een zeer goede lunch verzorgd, en  toen zij in de middag weer terugkwamen was er een borreltje.
Irma en Ank hebben zich geweldig geweerd om dit alles voor elkaar te krijgen, wat zeker niet gelukt zou zijn zonder de hulp van zo’n veertig vrijwilligers.
Dit geheel heeft het Tussendiep, en daarmee de kerk, zeker geen windeieren gelegd.
Iedereen die hieraan meegeholpen heeft enorm bedankt.
 
  1. Administrateur.
Zoals velen al weten gaat Gerald stoppen met zijn administratieve taken voor onze kerk.
We hebben nog niemand gevonden die al zijn taken over gaat pakken. Daarom gaan we de taken wat opsplitsen en zullen we ook eea uitbesteden aan een extern kantoor (het KKA). Hoe dit er precies uit komt te zien is nog niet geheel duidelijk.

Alle administratieve zaken die voorheen naar Gerald werden gebracht of gemaild kunnen voortaan naar dit mailadres:
gemaild worden. Van hieruit zullen de zaken verder gemaild/behandeld/betaald worden.
De bedoeling is dat alle bonnetjes etc. die men normaal bij Gerald langs bracht vanaf heden gemaild worden naar dit mailadres. Als je het "in de bus" wilt gooien kan dat bij de brievenbus van de kerk.
Ook kan het direct worden gedaan in de bus die in hal van de kerk komt te hangen en bestemd is voor de administratie.

Wim en Jannie Buwalda de zullen de collectegelden mee naar hun huis nemen. Zij zorgen voor vastlegging van en afstorten bij de bank.
Mochten Wim en Jannie niet in de kerk zijn dan zal de dienstdoende kerkrentmeester of diaken het geld mee naar huis nemen en vervolgens maandagavond bij hen langsbrengen.

Jan van Noortwijk
(secretaris)
 

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het kerkrentmeesters beraad

De taken van het kerkrentmeesterberaad zijn o.a.

zorgdragen voor en goed financieel beheer,
zorgdragen voor een goed onderhoud van de onroerende goederen van de gemeente en zorgdragen voor het verwerven van inkomsten voor de gemeente.
Het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen, godsdienst onderwijzer(es) en administratief personeel (boekhouder). 


 

lees meer »
 
Overige Overige

Bank nummer

 

College van kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
p/a Noorderdiep 442, 9521 BP Nieuw Buinen


NL96 RABO 0309 2476 16

lees meer »
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 18-11-2018 om 9.30 uur
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.