PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters

Januari 2019

Beste lezers,

 

Hierbij weer de volgende zaken die de kerkrentmeesters graag onder ieders aandacht willen brengen.

 

1. Nieuwjaarsgroet

Hierbij wensen de kerkrentmeesters u Gods zegen voor het nieuwe jaar 2019 en hopen dat het voor u allen een gelukkig jaar moge zijn.

2. Kerkbalans 2018. (Onder de noemer kerkbalans valt: Actie kerkbalans, de solidariteitsheffing en de eindejaarscollecte.)

Het is heel fijn dat de inkomsten voor het jaar 2018 prima lopen. Hierbij een update van de stand van zaken per t/m november.

Toezegging 2018 € 91.790,50
Betaald 2018 € 78.581,32
Nog te betalen € 13.209,18
Dank aan eenieder namens de kerkrentmeesters.

3. Kerkbalans 2019.

Langs deze weg vragen wij om uw medewerking en begrip.
Zoals u al heeft kunnen lezen zijn de werkzaamheden van onze penningmeester Gerald v Wattum helaas gestopt. Hierdoor hebben wij heel veel taken moeten verdelen en/of uitbesteden. Nu blijkt ons LRP (ledenbestand administratie systeem) een mogelijkheid te hebben waardoor wij de geldactie (kerkbalans) via dit systeem kunnen laten lopen.
Dit heeft als grote voordelen, 
-  tijdbesparing, ( door automatisering )
- voorkomen van fouten zoals in/uitschrijvingen leden
- we werken allemaal met 1 dezelfde gegevens
- en ga zo nog maar even door.
Echter om dit alles in goede banen te laten lopen moet en moest er veel werk moeten worden verzet. We hopen dit zo zorgvuldig mogelijk te doen, maar een mens kan fouten maken. Vanaf de 3e week van januari wordt bij u de kerkbalans weer aangeboden.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze goed te controleren op met name:
- naam,
- toezegging
- IBAN nr.
Met vragen kunt u het best in eerste instantie terecht bij Meindert Nijboer, tel: 0599-618070

4. Privacy statement.

Zoals u wellicht weet is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is een europese richtlijn (=wet), die geldt in de hele EU. Om deze uit te werken voor de Protestantse Kerk heeft het wel even geduurd. Op basis van het Model-Privacy statement voor de kerken is er door de kerkrentmeesters een privacy statement voor onze gemeente gemaakt en door de kerkenraad vastgesteld. Dit privacy statement kunt u op papier afgedrukt vinden op de plank in de hal van de kerk. Het zal ook blijvend worden gepubliceerd op de site van onze gemeente.

5. Toiletgroep Tussendiep.

Helaas is de start van de renovatie van de toilet groep nog niet begonnen. Wij zijn nog steeds zoekend daar de juiste offerte, die het beste gebruik maakt van de mix tussen zelfwerkzaamheid en de expertise van professionals. Hierbij wordt natuurlijk de nadruk gelegd op het zo goed mogelijk gebruik maken van de aanwezige financiën van onze gemeente. Zodra hier weer nieuws over is hoort u dit.

6. Vertrek koster.

Egbert Krikke legt na een lange diensttijd zijn kosterschap neer. Wij zijn hem heel dankbaar voor alles wat hij in deze functie voor onze gemeente heeft betekend. Natuurlijk zal aan dit afscheid nog aandacht worden besteed. Hij zal opgevolgd worden door Jacob Wilting, terwijl Johnny Breider als aanspreekpunt voor de kosters zal gaan fungeren.

7. Administratie.

In de hal komt een (groene) brievenbus te hangen (of deze hangt er al). De bedoeling van deze brievenbus is dat hierin alle bonnetjes, nota’s e.d. voor de administratie worden gedaan. Het is dus niet de bedoeling meer dat deze bij Marjolein Jansen in de bus terecht komen. Vriendelijk dank voor uw medewerking hierbij.
Meindert Nijboer (coördinator kerkbalans)

Jan van Noortwijk (secretaris)

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het kerkrentmeesters beraad

De taken van het kerkrentmeesterberaad zijn o.a.

zorgdragen voor en goed financieel beheer,
zorgdragen voor een goed onderhoud van de onroerende goederen van de gemeente en zorgdragen voor het verwerven van inkomsten voor de gemeente.
Het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen, godsdienst onderwijzer(es) en administratief personeel (boekhouder). 


 

lees meer »
 
Overige Overige

Bank nummer

 

College van kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
p/a Noorderdiep 442, 9521 BP Nieuw Buinen


NL96 RABO 0309 2476 16

lees meer »
 
 
 

Inloggen

Heilig avondmaal
datum en tijdstip 20-01-2019 om 09:30
meer details

Heilig avondmaal de Wanne
datum en tijdstip 20-01-2019 om 11:00
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.