Protestantse Kerk in Nederland
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
 
Nieuwe vorm pastoraal werk Nieuwe vorm pastoraal werk

Geachte Gemeenteleden,

In de vorige kerkbodes hebt u kunnen lezen dat er wordt gezocht naar nieuwe vormen van pastorale benadering in de gemeente. Tijdens de laatste pastorale raad vergadering hebben we besloten om een proef te starten in wijk 1 en 2 .
Zoals u weet zijn er in de wijk een ouderling, dia-ken en kerkrentmeester en wijkteamleden met ie-der hun eigen taak in de wijk actief. In wijk 1 en 2 is er een afspraak met de wijkteamleden dat wan-neer zij iets tegenkomen in de wijk zij dit doorge-ven aan de wijkouderling. Dit werkt goed. Nadeel hiervan is dat het bezoekwerk van een ouderling zich toespits op gezinnen waar extra aandacht voor nodig is. Nu willen wij graag een proef starten in deze wijken met hulp van gemeente leden met een meer pastorale taak.
Begin januari zal er een gesprek plaats vinden om een soort pastoraal groepje te starten die taakin-houdelijk vergelijkbaar is met die van ouderling en samenwerken met de ouderling in wijk 1 en 2 . Deze personen hebben ook geheimhoudingsplicht.
Wij hopen u hier in de volgende kerkbode meer over te kunnen vertellen.
Met vriendelijk groet namens de pastorale raad
Gonja Hospers wijkouderling wijk 1 en 2

 
De Pastorale raad

De Pastorale raad

Onze pastorale raad wordt gevormd door de predikant en ouderlingen. Hun taak is de pastorale zorg voor de leden van de gemeente en anderen die deze zorg nodig hebben.

lees meer »
 
 
 
 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.