PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
liturgie PKN Nw. Buinen 22-12-2019 liturgie PKN Nw. Buinen 22-12-2019
Orde voor de dienst op 22-12-19
in de Protestantse Gemeente te Nieuw Buinen
aanvang  09.30 uur                 Liturgische kleur: paars
voorganger ds. A.J.Jonker      Orgelspel    F.Benjamins                                                       

Lied voor de dienst lied 435: 1,2 en lied 433: 1,2,3,4,5

Mededelingen, paaskaars aansteken

Zingen: lied 24: 1,5

Stil moment, Groet, aanvangswoord, drempelgebed

Zingen lied 452: :1 ,2

Kyriegebed,

Zingen: (geen glorialied)  lied 439: 1,2

De liturgische bloemschikking

Gebed van de zondag

Kinderprojekt: 4e advents kaars/gedichtje
Projektlied bij advent 4,         Poster,                                   
[kinderen gaan naar nevendienst]

Lezing: Micha 7:1-7, 18-20

Zingen: lied 460: 1,3,5,6

Lezing: Matteus 1:18-25

Zingen: lied 473: 1,2

Verkondiging

Orgelspel

Zingen lied 444: 1,2,4

Gebeden, besloten met gezamenlijk Onze Vader.. [kaars voor zieken aansteken]

Collecte [Kinderen terug uit kindernevendienst]

Zingen: lied 441: 1,3 6
Zegen (3 x amen)
 
 
Overdenking LZKJ 24-11-2019

Overdenking LZKJ 24-11-2019
Laatste zondag van het kerkelijk jaar                    24 november 2019
Overdenking   Psalm 46                                 Ds. Anneke Wouda


Geliefde kleine- en grote mensen van God,

God zelf staat ons terzijde – de laatste regel van ons gezang. 
Het gezang gedicht door de Augustijner monnik Maarten Luther. Afbeelding 1De Wartburg, kasteel in Eisenach, waar Maarten Luther vermomd onderdook, toen hij door de kerk vogelvrij was verklaard. Hier schreef hij het Lutherlied: Een vaste burcht is onze God, naar
Psalm 46
De grote reformator,
tegen wil en dank uit zijn kerk gezet en vogelvrij verklaard,
was van mei 1521 tot maart 1522 ondergedoken op de Wartburg, bij Eisenach, onder de naam Jonkheer Jörg.
Je kunt in het kasteel de kamer waar hij zichzelf had opgesloten
nog bezichtigen.

Om de tijd door te komen
én omdat Luther terug wilde naar de Bijbel
in plaats van dat gelovigen zichzelf verloren
in door de kerk bedachte gebruiken
vertaalde hij in die periode
het hele Nieuwe Testament vanuit het Grieks in het Duits.

Voor het Oude Testament, uit het Hebreeuws had hij meer tijd – en mensen die meer vertrouwd waren met het Hebreeuws – nodig.
Het liet even op zich wachten,
voor de hele Luther Bijbel – nog in gebruik bij de Lutheranen,
een feit was.

Luther had last van zware depressies.
Hij zag letterlijk en figuurlijk overal duivels opdoemen,
Al als jongere had hij daar last van.

Kwaad ervoer hij overal om zich heen.
Volgens een legende smeet hij op een nacht een inktfles
tegen één van de muren kapot
om een nachtelijke duivel te verjagen.

Luther zong zich door zijn angsten en depressie heen.
Lied 898 dichtte hij als  een roep aan God
in een tijd van nood;
Jezus Christus als Gods uitverkoren overwinnaar
die voor ons strijdt en overwinnen zal:
In Jezus staat God naast ons.

Luther vertolkt Psalm 46 Evangelisch. Zo u wilt: Christocentrisch.
Dat helpt hem met zijn angst om te gaan.

Laten we eens kijken wat er staat, in Psalm 46.
God is voor ons een veilige schuilplaats
Een betrouwbare hulp in nood.
Deze woorden zijn voor mij de kern.

Prachtig, die beeldende taal:
de aarde wankelt
bergen – dat wat als een paal, rotsvast, boven water staat-
stort in het diepst van de zee.

Is dat niet wat je ervaart als een geliefde sterft?
Niets is meer vanzelfsprekend – de aarde wankelt.
Alles wat je samen hebt opgebouwd: wat zal er van worden?
Hoe moet dat verder?

Waar je samen van genoot
Waar je samen aan werkte
Wat je ouder je voorleefde
Opeens sta je daar, alleen …

Wat voor zin heeft het leven, jouw leven,
zonder die mens die je zo dierbaar was?

Angst, paniek en depressies
zijn voor sommige mensen een onderdeel van rouw.

Als een naaste sterft,
een man, vrouw, broer, zus of kind waarmee je zeer verweven bent,
sta je voor de klus jezelf opnieuw uit te vinden:
wie ben ik zonder die geliefde die gestorven is?

Als vader of moeder, opa of oma, een goede vriend,
degene was bij wie je altijd terecht kon;
die als geen ander wist  wat jij nodig hebt,
er niet meer is
kun je ontredderd zijn en in de war.

Zelfs als je blij bent, dankbaar, dat aan een leven dat lijden was geworden een einde is gekomen;
als jouw zorg, soms na een heel lange tijd,  niet meer hoeft,
ook dan wankelt de aarde en is er niks meer hetzelfde;
kun je overspoeld worden door een zee aan emoties.

De psalmdichter doet in Psalm 46 wat mensen nodig hebben: hij kijkt ver vooruit, als in een visioen
en ziet de nieuwe schepping, de nieuwe aarde.

De Psalmist bezingt een nieuw –paradijselijk Jeruzalem,
Waar Gods water over Gods akkers stroomt en alles vruchtbaar maakt;
God zetelt in de tempel,
Hij regeert de aarde.
De mensen, de volken luisteren naar Gods stem
en richten zich op God.

Dan kan het wonder gebeuren.

Oorlogen worden gestaakt –
niemand kan volhouden dat God wil
dat wij elkaar opjagen, verstoten, kleineren, afmaken.
Geen mens kan volhouden dat God wil
dat we, welk medemens ook, het recht op een menswaardig leven ontzeggen.

Laten we liever luisteren naar wat dat medemens te zeggen heeft.
Laat hem en haar vertellen wat hem ertoe heeft gebracht
zus of zo te handelen.
Laat haar haar motieven, haar verlangens, haar teleurstellingen vertellen.
Dan kan het wonder gebeuren dat we elkaar accepteren.
Dat we de ander erkennen als ook een schepsel van God.

Zonder een visioen als dit, van de Psalmdichter,
met God boven alle menselijke gekonkel verheven,
is de aarde plat en aan het toeval overgeleverd;
wordt in mijn ogen het bestaan leeg en zinloos.

Aardse koningen en presidenten kunnen niet goed genoeg
de wereld overzien. Ze zullen altijd eigen belang
vóór het belang van onbekenden laten gaan.
Het is zo menselijk om te denken in vóór- en tegenstanders;
Om eigen voor te laten gaan op vreemd.
Het is zo gemakkelijk, zelfs gewoon, ten koste van vreemden
je eigen volk , dorp, familie, gezin of kerk als ‘betere mensen’ aan te merken.

In Gods ogen zijn alle mensen en alle volken van even grote waarde.

God overziet, omdat hij God is, zijn hele schepping, de hele aarde,
Wanneer God regeert, alle mensen en alle volken op aarde zich naar God omkeren en zich door hem laten gezeggen,
dan is Gods Rijk aangebroken

Mijn steentje bijdragen aan een wereld waarin God regeert,
dat maakt mijn leven zinvol.

Ondanks verlies en pijn en verdriet
Ondanks leven waaraan je lijdt
Ondanks al die vreselijke nieuwsberichten
waardoor je de moed in de schoenen zinkt
en je twijfelt of ooit, echt, het kwaad overwonnen zal zijn

Ondanks dat alles,
dankzij de Bijbel
kunnen en mogen we zeggen:

God, de God der goden, de Allerhoogste,
De God van Jakob – die de ladder uit de hemel neer liet dalen -
is met ons
en met onze dierbare doden.
Hen en onszelf mogen wij bij God veilig weten.
Nu en altijd.

Lof zij de God van Jakob. Lof zij U Christus
Dankzij Gods heilige Geest die in ons woning zoekt.
Amen

Zingen lied 800: 1, 2
 
 
 
 

Inloggen

Bevestigingsdienst
datum en tijdstip 02-02-2020 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-02-2020 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-02-2020 om 09:30
meer details

Jeugddienst
datum en tijdstip 23-02-2020 om 09:30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.